Ηντάμπου τούτο:

Οι οδηγίες εν απλές, να μπένεις δαμέσα τζε να ποστάρεις μιαν μουσική, ένα τραγουδι, μια μελοδία, έναν ήχο, έναν θόρυβο, συχνά πυκνά όποτε μπόρεις ή όποτε θέλεις.
Εν μια overtune συμφωνία μεταξύ φίλων, γνωστών και ερωτοχτυπημένων.

Κανόνες:
- Που εν να ποστάρης, να γράφεις στα "labels" το είδος της μουσικης/ήχου/μελοδίας/θορήβου που επόσταρες, στην αγγλική (Π.Χ. balad ή indie ή voice ή soundfx ή ότιδήποτε) τζε το ψευδώνυμο σου όπως εμφανείζετε (Π.Χ. pezouni, Dreamer, snowflakes κ.τ.λ)
- Με το πρώτο πόστ που κάμνεις, μπένεις σε μιά συμφωνία η οποία σε δένει σφiχτά και αυστηρά στον κανόνα αυτόν ο οποίος είναι: Να ποστάρεις ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ έναν πράμα τον μήναν. Ασταμάτητα και για πάντα μέχρι τα 40 σου.
- Μετέφερε ότι μηνύματα θέλεις και σε όποιον θέλεις. Το μπλόγκ τούτο εδημιουργήθηκε για εμάς σε εμάς.